Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

GIỚI THIỆU

Chúng tôi đại diện cho phía quản lý ứng dụng “Cho và Nhận” cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này (cùng với các điều khoản sử dụng của chúng tôi) được áp dụng cho ứng dụng “Cho và Nhận”. Trong Chính sách bảo mật và quyền riêng tư này, thuật ngữ “dữ liệu cá nhân của người dùng” là thông tin liên quan đến cá nhân được xác định hoặc nhận dạng thông qua các thông tin được kết nối và cung cấp bởi bên thứ ba như Facebook. Chính sách này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi muốn nhắc bạn rằng Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý khi bạn sử dụng ứng dụng và cung cấp các thông tin về vật phẩm và nó không áp dụng cho bất kỳ liên kết nào đến các dịch vụ từ các ứng dụng của bên thứ ba như Facebook. Xin lưu ý và hiểu rõ rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP TỪ BẠN

Khi người dùng sử dụng ứng dụng để đăng tin về các vật phẩm cho và nhận, các thông tin đó sẽ được thu thập và lưu trữ tự động với mục đích chính đáng nhằm hỗ trợ việc quản trị hệ thống và nội dung đăng tải, bảo mật, ngăn chặn và phát hiện các thông tin và nội dung xấu không có lợi cho người dùng.
Nếu bạn dùng dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook, để đăng nhập vào ứng dụng “Cho và Nhận”, chúng tôi có thể thu thập một vài dữ liệu cá nhân, như ID người dùng, tên và địa chỉ email của bạn dựa theo các điều khoản dịch vụ và cài đặt quyền riêng tư của dịch vụ bên thứ ba đó để hỗ trợ bạn đăng nhập vào ứng dụng. Bạn có thể kiểm soát các loại dữ liệu cá nhân này trong các trình quản lý thông tin ở bên thứ ba đó bằng cách điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư có sẵn.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi KHÔNG BÁN VÀ KHÔNG TIẾT LỘ dữ liệu cá nhân liên quan đến người dùng đã đăng ký sử dụng ứng dụng “Cho và Nhận” cho bất kỳ môt bên thứ ba nào trừ khi có quy định khác, cụ thể là chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trên ứng dụng với các bên thứ ba trong trường hợp: Đối với các cơ quan của nhà nước, chẳng hạn như cơ quan thực thi pháp luật, công an; nếu chúng tôi được yêu cầu về mặt pháp lý và bắt buộc phải thực hiện hoặc nếu trong trường hợp chúng tôi cần bảo vệ quyền lợi của người dùng khác.
Tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong các nội dung bài đăng về vật phẩm ở trên ứng dụng sẽ được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi KHÔNG CAN THIỆP vào bất cứ thông tin cá nhân và tài khoản riêng tư của người dùng trên các ứng dụng bên thứ ba như Facebook.

GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC LIÊN QUAN

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật và quyền riêng tư này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail hỗ trợ: chovanhan.team@gmail.com.

Top